Şarap kavlarının sahip olması gereken bağıl nem oranı %50 ile %80 arasındadır. Bağıl nem oranının %50’nin altına düşmesi durumunda şişe mantarları dış ucundan kuruyup hacmen küçüleceğinden, şişe içerisindeki şarap buharlaşarak eksilirken, şarabın boşalttığı yeri hava dolduracak ve bu durum da şarabın kontrolsüz bir oksidasyona maruz kalmasına neden olacaktır. Diğer taraftan, şarabın mantar ile temas edip onu devamlı nemli tutması açısından şişeler yatık saklanmalıdır. Nem oranının %80’nin üzerine çıkmasının şaraba bir zararı olmamakla birlikte, şişe etiketlerinin bozulmasına neden olmaktadır. Sıcaklık ise çok daha hassas bir konudur. Tüm dünyada otoriteler, sıcaklığın sabit olması kaydıyla 10°C ile 16°C aralığında şarap saklanabileceğini kabul etmektedirler.

10°C’nin altında şarabın yıllanması için gerekli kimyasal reaksiyonlar çok yavaşlamakta ve hatta durmaktadır. 17 ile 20°C arasındaki sıcaklıklarda şarap bozulmasa bile, çok hızlı olgunlaşmakta ve potansiyelinin zirvesine ulaşma fırsatı bulamadan ömrünü tamamlamaktadır. 20°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda ise şarap yüksek sıcaklık nedeniyle bozulmaktadır. Bu nedenle 12 ile 14°C arasındaki herhangi bir sabit sıcaklık, ideal saklama sıcaklığı olarak kabul edilmektedir. Ancak başta da belirtildiği gibi, ideal saklama koşulları açısından sıcaklık değerinden daha çok, kav içinde sıcaklık dalgalanmalarının yaşanıp yaşanmadığı önemlidir. Sıcaklık arttığında şarap, içinde bulunduğu şişeye göre daha fazla genleşir, bu da şişenin içindeki basıncın yükselip bir miktar şarabın mantarın yanlarından dışarı çıkmasına ve buharlaşarak şarap miktarının azalmasına neden olur. Sıcaklık tekrar düştüğünde ise tam tersi durum gerçekleşir ve şarap şişeye göre hacmen daha fazla küçülür. Bu durumda şişenin içinde vakum oluşur ve bu nedenle dışarıdan şişenin içine hava emilir. Emilen bu hava miktarı ve dolayısıyla oksijen miktarı, her sıcaklık dalgalanmasında daha da artar ve şişe içerisine giren oksijen, şarap ile kimyasal reaksiyona girerek şarabın okside olmasına, yani bozulmasına neden olur.

< ÖNCEKİ